Impressum

De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet. Hieronder vallen websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten.


De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de inhoud moet in het impressum worden genoemd, samen met een adres en een manier waarop je deze persoon kunt bereiken. Het kan zijn dat nog andere wettelijk voorgeschreven informatie in je impressum moet staan. Raadpleeg een expert om erachter te komen welke specifieke informatie voor jouw site nodig is. 


 
fotograaf en maker van deze site
Lucien Pijper
+31 6 51363133
Web Design Lucien

Disclaimer
 
Eerste Online Content
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of misbruik van informatie die via het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur geen aantoonbare opzet of grove nalatigheid fout. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging aan te vullen te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent.
Tweede Referenties en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur, zou aansprakelijkheid alleen in werking treden, indien bij de auteur kennis had van de inhoud en het is technisch mogelijk en redelijk om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / verbonden kanten van de auteur controle. Daarom distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verwezen pagina's die zijn gewijzigd na de link. Dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod set links en verwijzingen alsmede voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken van deze informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt, niet degene die is gekoppeld aan deze pagina's.
Derde Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten gemaakt door hemzelf respecteren, afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.
Alle binnen het internet aanbieden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn de bepalingen van de toepasselijke merkenrecht en de rechten van de auteursrechthebbende. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet zijn beschermd door de wet!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf blijft als enige met de auteur. Elke reproductie of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
4e Privacy Policy
Indien binnen het internet bieden de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven in te voeren, de input van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan indien technisch mogelijk en redelijk zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van het Impressum of vergelijkbare informatie gepubliceerde postadressen, telefoon en faxnummers en e-mailadressen voor het verzenden van ongevraagde informatie is verboden. Juridische stappen tegen de verzenders van spam e-mails in strijd met dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
5e Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid.